Properties of waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Properties of waves
Beskrivelse Students will use the simulator to discover the relationships between frequency, amplitude, and wavelength of a wave.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, energy, frequency, wave, wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Kristi Goodwin
Skole / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lastet opp 27.10.11
Oppdatert 27.10.11