Properties of waves


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Properties of waves
Опис Students will use the simulator to discover the relationships between frequency, amplitude, and wavelength of a wave.
Предмет Физика
Ниво Средна школа
Тип Концепт Прашања
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови amplitude, energy, frequency, wave, wavelength
Симулации Бранови на жица


Автори Kristi Goodwin
Школо / Организација C.W. Davis Middle School
Поставено 27.10.11
Обновено 27.10.11