Properties of waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Properties of waves
Omtale Students will use the simulator to discover the relationships between frequency, amplitude, and wavelength of a wave.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, energy, frequency, wave, wavelength
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Kristi Goodwin
Skule / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lasta opp 27.10.11
Oppdatert 27.10.11