Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinematics, projectile, projectile motion, range
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11