Projectile Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द kinematics, projectile, projectile motion, range
सादश्य Projectile Motion


लेखक Sarah Stanhope
शाळा/संस्था Easley High School
दाखल दिनांक 1/27/11
आद्यवत 1/27/11