Projectile Motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile Motion
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه kinematics، projectile، projectile motion، range
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Sarah Stanhope
مدرسه / سازمان Easley High School
ارسال شده 1/27/11
بروزرسانی شده 1/27/11