D.C Circuit Simulation 1


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel D.C Circuit Simulation 1
Beskrivelse for 9th grade Conceptual Physics, AFTER initial hands-on with batteries and bulbs
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuits, current, resistance
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Pauline Seales
Skole / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lastet opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10