D.C Circuit Simulation 1


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel D.C Circuit Simulation 1
Omtale for 9th grade Conceptual Physics, AFTER initial hands-on with batteries and bulbs
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord circuits, current, resistance
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Pauline Seales
E-post for kontakt pmseales@yahoo.com
Skule / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lasta opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10