D.C Circuit Simulation 1


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов D.C Circuit Simulation 1
Опис for 9th grade Conceptual Physics, AFTER initial hands-on with batteries and bulbs
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови circuits, current, resistance
Симулации Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)


Автори Pauline Seales
Школо / Организација Pacific Collegiate Scholl
Поставено 31.7.10
Обновено 2.8.10