States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams
Beskrivelse This is an inquiry based activitiy that was used by students who have a working knowledge of Kinetic Molecular Theory. We also used the new Atomic Interactions simulation.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord molecular interactions, phase, phase diagrams, phet
Simuleringer Atomære vekselvirkninger (HTML5), Atominteraksjoner, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 11.02.09
Oppdatert 20.12.16