States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams
Omtale This is an inquiry based activitiy that was used by students who have a working knowledge of Kinetic Molecular Theory. We also used the new Atomic Interactions simulation.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord molecular interactions, phase, phase diagrams, phet
Simuleringar Atomic Interactions (HTML5), Atomic Interactions, Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 11.02.09
Oppdatert 20.12.16