States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams
Popis This is an inquiry based activitiy that was used by students who have a working knowledge of Kinetic Molecular Theory. We also used the new Atomic Interactions simulation.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová molecular interactions, phase, phase diagrams, phet
Simulácia Interakcia medzi atómami (HTML5), Vzájomná interakcia, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 11.2.2009
Dátum aktualizácie 20.12.2016