The Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect
Beskrivelse The activity introduces the student to the quantitative quantities associated with the photoelectric effect. Students are asked to write their own hypotheses and then check their predictions utilizing the simulations.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Andrzej Sokolowski
E-post for kontakt Andrzej.Sokolowski@nhmccd.edu
Skole / Organisasjon Montgomery College
Lastet opp 25.04.07
Oppdatert 25.04.07