The Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Photoelectric Effect
Omtale The activity introduces the student to the quantitative quantities associated with the photoelectric effect. Students are asked to write their own hypotheses and then check their predictions utilizing the simulations.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Andrzej Sokolowski
Skule / Organisasjon Montgomery College
Lasta opp 25.04.07
Oppdatert 25.04.07