The Photoelectric Effect


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов The Photoelectric Effect
Опис The activity introduces the student to the quantitative quantities associated with the photoelectric effect. Students are asked to write their own hypotheses and then check their predictions utilizing the simulations.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Algebra, Equations
Симулации Фотоелектричен ефект


Автори Andrzej Sokolowski
Школо / Организација Montgomery College
Поставено 25.4.07
Обновено 25.4.07