Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Beskrivelse This activity is meant to be a brief introduction to wave concepts including frequency, wavelength, amplitude, wave speed, and damping.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Katherine Frett
Skole / Organisasjon Green Mountain High School
Lastet opp 02.04.07
Oppdatert 02.04.07