Waves on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String
Omtale This activity is meant to be a brief introduction to wave concepts including frequency, wavelength, amplitude, wave speed, and damping.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Katherine Frett
Skule / Organisasjon Green Mountain High School
Lasta opp 02.04.07
Oppdatert 02.04.07