Moving Man: Simple Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man: Simple Acceleration
Beskrivelse This activity for 9th graders is aimed at having students understand motion graphs involving simple acceleration and deceleration. We use only positive velocity for this activity. Students will be able to: (i) describe how a person moved by looking at motion graphs; and (ii)sketch the motion graphs when the person's motion is described.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Graphing
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Karen King
Skole / Organisasjon Denver School of Science and Technology
Lastet opp 10.08.06
Oppdatert 28.04.15