Moving Man: Simple Acceleration


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Moving Man: Simple Acceleration
Popis This activity for 9th graders is aimed at having students understand motion graphs involving simple acceleration and deceleration. We use only positive velocity for this activity. Students will be able to: (i) describe how a person moved by looking at motion graphs; and (ii)sketch the motion graphs when the person's motion is described.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Graphing
Simulácia Chodec


Autor(i) Karen King
Škola / Organizácia Denver School of Science and Technology
Dátum odoslania 10.8.2006
Dátum aktualizácie 28.4.2015