Moving Man: Simple Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man: Simple Acceleration
Omtale This activity for 9th graders is aimed at having students understand motion graphs involving simple acceleration and deceleration. We use only positive velocity for this activity. Students will be able to: (i) describe how a person moved by looking at motion graphs; and (ii)sketch the motion graphs when the person's motion is described.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Graphing
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Karen King
Skule / Organisasjon Denver School of Science and Technology
Lasta opp 10.08.06
Oppdatert 28.04.15