Kinetic Molecular Theory


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinetic Molecular Theory
Beskrivelse This is a slight revision of Trish Loeblein's KMT lab for regular (non-honors) physics students.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Stat Mech, Thermo
Simuleringer Gassegenskaper, Microwaves


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Evergreen High School
Lastet opp 27.02.06
Oppdatert 02.09.15