Kinetic Molecular Theory


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Kinetic Molecular Theory
Omtale This is a slight revision of Trish Loeblein's KMT lab for regular (non-honors) physics students.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Stat Mech, Thermo
Simuleringar Gas Properties, Microwaves


Forfattarar Amy Jordan
Skule / Organisasjon Evergreen High School
Lasta opp 27.02.06
Oppdatert 02.09.15