Kinetic Molecular Theory


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Kinetic Molecular Theory
Опис This is a slight revision of Trish Loeblein's KMT lab for regular (non-honors) physics students.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Heat, Stat Mech, Thermo
Симулации Особини на идеален гас, МИКРОБРАНОВИ


Автори Amy Jordan
Школо / Организација Evergreen High School
Поставено 27.2.06
Обновено 2.9.15