Цахилгаан цэнэг болон орны шугам

Цахилгаан цэнэг болон орны шугам Дэлгэцийн зураг авах Татаж авах Шигтгэсэн
 • Цахилгаан Орон
 • Цахилгаан статик
 • Ижил потенциал
Flash Logo Эхний загварчлал ба Орчуулгууд

Гарчиг

 • Цахилгаан Орон
 • Цахилгаан статик
 • Ижил потенциал
 • Цахилгаан статик Потенциал
 • Цахилгаан Цэнэг
 • Вольт

Тайлбар

Arrange positive and negative charges in space and view the resulting electric field and electrostatic potential. Plot equipotential lines and discover their relationship to the electric field. Create models of dipoles, capacitors, and more!

Жишээ сургалтын Зорилго

 • Цахилгааны орны хүчлэг болон чиглэлд нөлөөлөх хувьсагчдыг хэмжин статик аргаар тодорхойлох.
 • Цахилгаан потенциал (хүчдэл)-ийн хэмжээнд нөлөөлж буй хувьсагчдыг судлах.
 • Эквипотенциал шугамыг тайлбарлаж, тэдгээрийг цахилгаан талбайн шугамтай харьцуулна.
 • Статик нөлөөллийг тохируулахын тулд цахилгаан орны хүчний шугамыг таамаглана уу. Векторын нэмэлт ашиглан таамаглалыг баталгаажуулна уу.
Хувилбар 1.0.47

Багшийн зөвлөгөө

PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах Загварчлалын хяналт, загварыг хялбаршуулах болон суралцагчийн мэдлэг бүтээх ойлголт зэргийг үзэх ( PDF ).

Дүрс бичлэгийн танилцуулга

Видео танилцуулгыг үзэхийн тулд нэвтэрч орно уу

Багш илгээсэн үйл ажиллагаа

Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб
Remote
Физик
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
ОСА Физик
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
ГД
Лаб
Турш
Физик
Using PhET in Electricity Unit Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Турш
Лаб
Физик
Introduction to Static Electricity using Electric Field Hockey and Charges and Fields (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ Лаб Физик
Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Турш Физик
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ Турш
ГД
Лаб
Физик
Mapping Electric Fields Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Elyse Zimmer БДБ Лаб Физик
Alignment of PhET sims with NGSS PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein updated by Diana López СБ
БДБ
Бусад Биологи
Газар зүй
Физик
Хими
How do PhET simulations fit in my middle school program? PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Sarah Borenstein СБ Бусад Физик
Биологи
Хими
Газар зүй
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Julia Chamberlain Т-Дотор
БДБ
Бусад Хими
Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein (traducción Diana López) БДБ
Т-Дотор
СБ
ГД
ОСА
Удирдамж
Remote
Хэлэлцэх
Лаб
Физик
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López Т-Дотор
БДБ
Бусад Математик
Хими
Физик
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López СБ
Бага
Т-Дотор
Төгс
Т-Тэр
БДБ
Хэлэлцэх
ГД
Астроном
Математик
Физик
Хими
Camp elèctric Jordi Plana СБ Лаб Физик
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer СБ
БДБ
Бусад Физик
Биологи
Хими
Electric & Magnetic Fileds JanaLee Moses СБ Лаб
ГД
Удирдамж
Remote
Физик
Electric Field Lab David Wirth БДБ
Т-Дотор
Хэлэлцэх
Лаб
ГД
Удирдамж
Remote
Физик
Lab: Electric Field and Potential Inna Shpiro Т-Дотор Лаб Физик
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed Т-Тэр
Бусад
БДБ
Т-Дотор
Лаб
ГД
Удирдамж
Remote
Турш
Физик
Capacitors - Introduction- Bassam Rashed Т-Тэр
Т-Дотор
БДБ
ГД
Remote
Турш
Удирдамж
Лаб
Физик
Electric Field and Potential Lab David Waters БДБ
Т-Дотор
Лаб
ГД
Физик
Charges and Fields John Bergmann БДБ Лаб Физик
MYP Physics: Electric Force vs. Distance Mehmet Salih Gencer СБ
БДБ
Бусад
Лаб
Физик
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani БДБ Бусад Физик
Investigating Electric Fields Chris Straughan БДБ Лаб
ГД
Удирдамж
Физик
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner БДБ Бусад Физик
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada БДБ Лаб Физик
Introduction to Electric Fields Student Worksheet Rachel Kieft БДБ ГД
Удирдамж
Лаб
Физик
Investigating the relationship between field and potential around point charges Lori Fritz БДБ Удирдамж Физик
Electric Field vs Electric Potential Aubry Farenholtz Т-Дотор
БДБ
Турш
Удирдамж
Хэлэлцэх
Физик
Guided Inquiry - Electric Fields Ryan Thompson БДБ Удирдамж
Лаб
Физик
Charges and Fields SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta БДБ Лаб Физик
Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas. Denis Alves БДБ Турш
Лаб
Физик
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Бусад
БДБ
СБ
Хэлэлцэх
ГД
Бусад
Удирдамж
Бусад
Физик
Математик
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Бусад
Т-Дотор
СБ
БДБ
Турш
Лаб
Хэлэлцэх
Удирдамж
ГД
Газар зүй
Физик
Бусад
Potencial Elétrico no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales БДБ
Бусад
СБ
Удирдамж
Бусад
ГД
Газар зүй
Бусад
Физик
Математик
Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
Бусад
БДБ
Бусад
ГД
Удирдамж
Физик
Газар зүй
Бусад
Математик
Vetor Campo Elétrico no "Charges and Fields (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
БДБ
Бусад
ГД
Удирдамж
Бусад
Бусад
Физик
Газар зүй
CARGAS Y CAMPOS ELÉCTRICOS JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ СБ
БДБ
ГД
Хэлэлцэх
Лаб
Турш
Физик
Aprendizaje Activo + Simulación (laboratorio Virtual) Diego Fernando Becerra Rodríguez Т-Дотор Лаб Физик
Taller Virtual campo eléctrico para cargas puntuales Alexander Perez Garcia Т-Дотор Хэлэлцэх
Удирдамж
Физик
Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico Diego Fernando Becerra Rodríguez Т-Дотор ГД
Лаб
Хэлэлцэх
Удирдамж
Физик

Хэл Download or Run Tips
Азербажан All Azerbaijani Download Run now Yüklər və elektrik sahəsi
Албани All shqip Download Run now Ngarkesat dhe fushat
Англи All English Download Run now Charges and Fields
Араб All العربية Download Run now الشحنات و المجالات
Баски All Euskara Download Run now Kargak eta eremuak
Беларус All беларускі Download Run now Зарады і палі
Босни All Bosanski Download Run now Naelektrisanja i polja
Вьетнам All Tiếng Việt Download Run now Điện tích và điện trường
Герман All Deutsch Download Run now Ladungen und Felder
Грек All Ελληνικά Download Run now Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία
Гуджарат All Gujarati Download Run now ચાર્જ અને ક્ષેત્રો- Pankajsid34
Дани All Dansk Download Run now Ladninger og felter
Еврей All עברית Download Run now מטענים ושדות
Ирланд All Gaeilge Download Run now Luchtanna agus Raonta
Испани All español Download Run now Cargas y campos PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Испани) All español (España) Download Run now Cargas y campos
Испани (Мексик) All español (México) Download Run now Cargas y campos PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Перу) All español (Perú) Download Run now Cargas y Campos
Итали All italiano Download Run now Cariche e campi elettrici
Казах All Kazakh Download Run now Charges and Fields
Каннада All Kannada Download Run now ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆವೇಶಗಳು
Латви All Latviešu Download Run now Lādiņi un lauki
Мажар All magyar Download Run now Ponttöltések erőtere és potenciálja
Маори All Maori Download Run now Hihiko, Papahiko, Papa-autō
Марати All मराठी Download Run now भार आणि क्षेत्र
Нидерланд All Nederlands Download Run now Ladingen en velden
Норвегийн Букмол All Norsk bokmål Download Run now Ladninger og Felt
Орос All русский Download Run now Электрические поля точечных зарядов
Перс All فارسی Download Run now بارها و میدان ها
Польш All polski Download Run now Ładunki i pola
Португали (Бразил) All português (Brasil) Download Run now Cargas e Campos
Серби All Српски Download Run now Наелектрисања и поља
Словак All Slovenčina Download Run now Elektrické pole nábojov
Словен All Slovenščina Download Run now Električni naboj in električno polje
Солонгос All 한국어 Download Run now 하전과 전기장
Тамил All Tamil Download Run now மின்னேற்றமும் மின்புலமும்
Телугу All Telugu Download Run now విద్యుదావేశాలు మరియు క్షేత్రాలు; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Турк All Türkçe Download Run now Yükler ve Alanlar
Украйн All українська Download Run now Заряди і поля PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Фин All suomi Download Run now Varaukset ja kentät
Франц All français Download Run now Charges et champs
Хинди All हिंदी Download Run now आवेश और क्षेत्र 
Хятад (Уламжлалт) All 中文 (台灣) Download Run now Charges And Fields_電荷與電場
Хятад (Энгийн) All 中文 (中国) Download Run now 电荷与电场
Чех All čeština Download Run now Náboje a pole
Швед All svenska Download Run now Laddningar och fält
Япон All 日本語 Download Run now 電荷と電場

HTML5 загварчлалууд:


Шинэ HTML5 загварчлалууд нь iPads ба Chromebooks, мөн PC, Mac, Linux зэрэг системүүд дээр ажилладаг.

iPad:
iOS 9+ Safari
HTML5 PhET загварчлалуудыг iPad2 болон түүнээс хойшх нь дэмждэг. Харин iPad дээр нийцтэй загварчлалуудыг эндээс үзнэ үү.

Android:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. Хэрвээ HTML5 загварчлалуудыг Андройд дээр ажиллуулах гэж байгаа бол Google Chrome ба Android 4.1+ хамгийн сүүлийн үеийн хувилбаруудыг ашиглахыг бид зөвлөж байна.

Chromebook:
Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар
HTML5 ба Flash PhET загварчлалуудыг бүгдийг Chromebook дээр дэмждэг. Chromebook дээр нийцтэй загварчлалуудыг энд дарж үзээрэй.

Windows Systems:
Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар, Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар зэрэг байж болно.

Macintosh Systems:
OS X 10.10 болон түүнээс дээш, Safari 9+, Firefox болон түүнээс дээш, Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар.

Linux Systems:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. асуудлаа шийдэхдээ phethelp@colorado.edu хаягаар холбогдоорой.Java ба Flash загварчлалууд:


The Java ба Flash загварчлалууд нь ихэнх PC, Mac, Linux системүүд дээр ажиллах болно. Үндсэн тохиргоогоор загварчлалуудыг ажиллуулахад тавигдах системийн доод шаардлагууд:

Windows Systems:
Windows 10, 8.1, 7
RAM: 256 MB
Хөтчүүд: Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Macintosh Systems:
Mac OS X 10.9.5+
Суурилуулалтад зориулсан админий давуу эрхүүд.
Mac OS X дээрх Oracle Java ажиллах боломжтой 64-битийн хөтөчууд (Safari, Firefox, or Chrome for example).
Java-ын сүүлийн хувилбар

Linux Systems:
Oracle Linux 5.5+1
Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Oracle Linux 7.x (64-bit)2
Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
Хөтчүүд: Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Зохиомжийн Баг Гуравдагч талын номын сан Баярлалаа
 • Amy Rouinfar (lead designer - HTML5)
 • Michael Dubson (lead designer/developer - Flash)
 • Andrew Adare (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js