2 хайлтын үр дүн sifat zat padat-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд