220 хайлтын үр дүн reflection of light-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд