4 хайлтын үр дүн 샤를르의 법칙-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд