Projectile Motion

Оваа симулација не е преведен на овој јазик. Се уште можете да пристапите во англиската верзија подолу.

Projectile Motion Слика од екранот Превземи Вградување
 • Кинематика
 • Отпор на воздухот
 • Parabolic Curve
Flash Logo Оригинални симулации и преводи

Теми

 • Кинематика
 • Отпор на воздухот
 • Parabolic Curve
 • Вектор
 • Drag Force
 • Движење на проектилот

Опис

Експлозија на Buick надвор од топ! Дознај повеќе за проектилот движење со печење разни предмети. Поставување на агол, почетна брзина, и маса. Дај отпор на воздухот. Направете игра од оваа симулација од страна се обидуваат да ја погодат целта.

Примери за целите на учење

 • Determine how each parameter (initial height, initial angle, initial speed, mass, diameter, and altitude) affects the trajectory of an object, with and without air resistance.
 • Predict how varying the initial conditions will affect a projectile’s path, and provide an explanation for the prediction.
 • Estimate where an object will land, given its initial conditions.
 • Determine that the x and y motion of a projectile are independent.
 • Investigate the variables that affect the drag force.
 • Describe the the effect that the drag force has on the velocity and acceleration.
 • Discuss projectile motion using common vocabulary (such as: launch angle, initial speed, initial height, range, time).

Усогласување на стандардите

Заеднички јадро - математика

HSF-LE.B.5
Interpret the parameters in a linear or exponential function in terms of a context.
Верзија 1.0.15

Совети за наставници

Преземи совети за наставници во PDF Преглед на контроли во симулациите, поедноставувања на моделот и увид во размислувањето на учениците ( PDF ).

Пример за видео

Ве молиме најавете се за да ги гледате видеата

Активности поднесени од наставниците

A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
Лаб
Remote
MC
Физика
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ВШ
ДД-Вовед
MC Физика
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Trish Loeblein ДД-Вовед
ВШ
Демо
Лаб
ДомР
Физика
Intro y laboratorio virtual de Tiro Parabólico A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López y Oscar Suárez ДД-Вовед
ВШ
Лаб
MC
Remote
Discuss
Guided
Физика
Quadratic Functions for Projectile Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Sarah Hampton and Sally Gillett СШ
ВШ
Discuss
Guided
Математика
Kinematic Equation Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Shea Phillips ВШ Guided Физика
Quadratic Projectiles A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. beki toussaint ВШ Лаб Математика
Experimental Design: Projectile Motion! A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jamie Schoenberger СШ Лаб
Guided
Географија
Друго
Air Resistance Lesson A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. UTeach Middle School PhET Team СШ Лаб Физика
Projectile investigation for Middle School A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop СШ Лаб Физика
Математика
Географија
How do PhET simulations fit in my middle school program? Овој прилог дизајниран од PhET. Sarah Borenstein СШ Друго Хемија
Физика
Биологија
Географија
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López ВШ
СШ
Друго Математика
Биологија
Хемија
Физика
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López ДД-Вовед
ВШ
Guided
Лаб
ДомР
Remote
Физика
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López ДД-Вовед
ВШ
Друго Физика
Математика
Хемија
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Овој прилог дизајниран од PhET. Diana López СШ
K-5
Guided
Лаб
ДомР
Discuss
Демо
Астрономија
Физика
Математика
Хемија
Composició de moviments. Moviment parabòlic. PhET Ana María Lafuente Heras ВШ MC
ДомР
Remote
Лаб
Физика
Projectile Motion Virtual Lab Activity Jacob Zalkind ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Remote
Физика
Projectile motion Maitha Majjan ДД-Вовед
ВШ
Лаб Физика
Projectile motion experiment jawaher bin hammad ДД-Вовед Лаб Физика
Horizontal projectile motion Sara Mohammed ДД-Вовед Лаб Физика
projectile motion hanan hanan saeed Друго Лаб Физика
projectile motion Maryam alzaabi ДД-Нап Лаб
ДомР
Физика
projectile motion Fatma Al-Ali ВШ Лаб Физика
Projectile Motion Elmustafa Elmubarak ДД-Вовед Лаб Физика
Projctile motion Saeed ali ДД-Вовед Лаб Физика
projectile motion Ibrahim Alswidan СШ Лаб Физика
Projectile motion lab report fadi kazzaz ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion Mostafa Hassan Mohammed Elmallah ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile motion, range, time, velocity Mouza Jamal Alnuaimi ДД-Вовед Remote
Лаб
Физика
Projectile Motion Abdelmonem Atef ДД-Вовед
ДД-Нап
ДомР
Remote
Лаб
Физика
Project motion worksheet Yousef Alaa ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion (Lab Report) ali alghfeli ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion zeyad mohammed ДД-Вовед Лаб
Друго
ДомР
Физика
Projectile Motion Suha AlHadha ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
Projectile Motion Amr Ahmed ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile motion Khalid Alsaleh Друго Лаб Физика
projectile Raya alshamsi ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile worksheet Majed Mansoor Al Hashimi ДД-Вовед Лаб Физика
projectile motion mohamed alnaqbi Друго Лаб Физика
Projectile Motion Ross Pinkerton, Joanne Roque ВШ Лаб
Remote
Guided
Физика
Horizontal Projectile Motion Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque ВШ Лаб
Guided
Remote
Физика
Projectile Motion ( including air resistance ) Fatma Fuad ДД-Нап
ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Guided
Физика
Projectile Motion karim allahham ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile motion worksheet M. Salman Ismail ВШ
ДД-Вовед
ДомР
Лаб
Guided
Remote
Физика
projectile mothion abood hamad ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion Amna Binshemel ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
Projectile Motion Lab Report Abdullah Salehi ВШ Лаб
ДомР
Физика
Projectile Aisha Alhammadi ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Remote
Физика
Projectile Motion Ghalya Alzarooni ВШ
ДД-Вовед
СШ
Guided
Лаб
Физика
Projectile Motion Noura Jasim ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Remote
Физика
Projectile motion Maitha Aldarmaki ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Remote
Физика
Projectile Motion Amna Faisal ДД-Вовед
ВШ
Remote
Лаб
Физика
Projectile motion Maitha Abdulla Almazrouei ВШ
ДД-Вовед
Лаб
Remote
Физика
projectile motion Sumaya alzaabi ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion Shahad Alhosani ДД-Вовед Лаб
Remote
Физика
Projectile Motion Amna Binshemel ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
PROJECTILE MOTION LAB REPORT Aisha Alzaabi ДД-Вовед Лаб Физика
projectile motion salah mahdi ДД-Нап Лаб Физика
Projectile Motion (#lab) mohamed erfan ВШ
ДД-Вовед
ДомР
Лаб
Физика
Projectile motion and horizontal component of its velocity Daniah AlAli ДД-Вовед
ВШ
Remote
Лаб
Физика
Free fall reem laid ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
projectile motion reem alali ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile motion Hassan Alajmi ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion meera ahli СШ
ВШ
Remote
Лаб
Физика
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 1. Kinematics Charity Grace White(白愛恩),Janet Chen(陳衫豫),Jonathon David White(白小明) ДД-Вовед Guided
Лаб
Физика
projectile motion Ali Humaid Alaleeli ДД-Вовед Лаб Физика
projectile abdullah hosameldin ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion report Ahmed Alsuwaidi ВШ Лаб
ДомР
Физика
Projectile Motion--Horizontal and Full Trajectory Lynn Kistler ВШ Лаб Физика
Projectile Motion Ahd Shoshaa ВШ
ДД-Вовед
ДД-Нап
Лаб
Guided
Discuss
Физика
Motion Lab Report Abdulbasit Warsame ВШ
ДД-Вовед
ДомР Физика
projectile motion simulation Mahmoud Aman ДД-Вовед Лаб Физика
projectil motion lab report form Mujtaba Abbas ДД-Вовед Лаб Физика
Horizontal Release Projectile Relationships Amy Carpinelli ДД-Вовед
ВШ
ДомР
Remote
Лаб
Физика
Horizontal Projectile Motion Osama Abdulghani ДД-Вовед Лаб Физика
projectile motion Amr Yehia ДД-Вовед
ДД-Нап
Лаб
Guided
Демо
Физика
Projectile motion Ahmed Ez Eddin ВШ
ДД-Вовед
Лаб
ДомР
Физика
projectile motion Ahmed Ez Eddin ВШ
ДД-Вовед
Лаб
ДомР
Физика
Projectile Motion Worksheet Aseel Atheer Дипл ДомР
Лаб
Remote
Guided
Физика
Друго
Projectile Motion Salem Al Mheiri ДД-Нап Лаб Физика
Projectile Motion Ismail Zein ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion (Anwar Mabrouk Al-Talha) Anwar Mabrouk Друго Лаб
Guided
Физика
Projectile Motion Mohamed Alameeri ДД-Вовед Remote Физика
Projectile Motion Worksheet Mustafa Alaraj ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
PhET Projectiles Simulation Lab barbara buckley ВШ Guided
Лаб
Remote
Физика
Projectile Motion khalifa alketbi Друго Лаб Физика
projectile Motion Sara Al karam ДД-Вовед Лаб Физика
project motion noura hamad hazeem ДД-Нап
Дипл
Лаб Физика
Motions Air resistance zuhair M Z Abdalmenem ДД-Вовед
ВШ
ДомР Физика
Horizontal Projectile Motion Abdallah Alalawneh ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile) Mohamed Ahmed Mohamed Ismail ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile Motion Experiments Ruslan Kuvshinov ДД-Вовед
ДД-Нап
Лаб Физика
projectile motion yousef faisal ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile motion Experiment Mohammed Al-Tayeb ВШ
ДД-Нап
ДД-Вовед
Guided
Лаб
Физика
Projectile Motion Bushr Alassouad ДД-Вовед
ВШ
Guided
Лаб
Демо
Discuss
Физика
Projectile Motion Baraa Mahdi ДД-Вовед Лаб Физика
Projectile motion Mohamad Farhat ДД-Вовед Guided
Лаб
Физика
Time of flight related to initial speed in a horizontal projectile. Aissa Messaoudi ДД-Вовед Guided Физика
projectile motion Amna Alsuwaidi ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Remote
Физика
Projectile Motion - Physics 1 lab experiment Yazen Mohammad Rihan ДД-Вовед Guided
Remote
Лаб
Физика
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ВШ
СШ
Друго Физика
Биологија
Хемија
Projectile Motion Discovery Sean Boston ВШ
ДД-Вовед
Remote
ДомР
Лаб
Guided
Физика
Projectile Motion Nadia Lvov ДД-Вовед
ВШ
Remote
Guided
Лаб
ДомР
Демо
Физика
Математика
motion along straight line with constant acceleration Tahani Sarayreh ДД-Вовед
ВШ
Remote
Лаб
Физика
Projectile Lab (Angled Launch) Arooj Mukarram ДД-Вовед
ВШ
Remote
ДомР
Guided
Лаб
Физика
Projectile Lab (Horizontal Launch) Arooj Mukarram ДД-Вовед
ВШ
Guided
Лаб
Remote
ДомР
Физика
Projectile motion lab activity Pramod Lamichhane ДД-Вовед
ВШ
Лаб
Guided
Remote
Физика
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh ВШ
ДД-Вовед
Лаб Физика
Fee Fall Nawal Nayfeh ДД-Вовед
ВШ
Remote
Лаб
Физика
Regents Physics- Projectile Motion Intro Alex Reyda ВШ Лаб Физика
Projectile Motion Simulator David Wirth ВШ Лаб Физика
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ВШ Друго Физика
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ВШ Друго Физика
Tir parabòlic Jordi Plana СШ ДомР Физика
Projectile Parabolas Amy Read ВШ Guided Математика
Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions Craig Seaver ВШ
СШ
Discuss
Guided
Лаб
Математика
Comparing Speed and Angle to projectile distance Jeff Springer СШ Guided Физика
3 Projectile Motion Factors Mary Teren ВШ Guided
Лаб
Физика
Exploring Vectors and Projectile Motion Brian Minchen ВШ Guided Физика
Projectile Guided Inquiry Laura Mattick ВШ Guided Физика
Inquiry Projectile Activity Jeff Drach ВШ
СШ
Guided Физика
Der gerade Wurf Isabella Radl ВШ
СШ
Guided
ДомР
Физика
Projectile motion lab hakim alhamidy СШ
ВШ
Лаб Физика
Projectile Motion Dr. Nafiseh Nasr ВШ
ДД-Вовед
Лаб
ДомР
Физика
Lançamento Vertical no PhET Caroline Santos dos Santos; Mirian Marchezan Lopes; Pâmela da Silveira Freitas. ВШ
СШ
Remote
Лаб
ДомР
Guided
Физика
Corona vírus vs lançamento de projéteis Cleison Lima СШ
Дипл
ВШ
Лаб Физика
Atividade de Lançamento Oblíquo Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales ВШ Друго Физика
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СШ
Друго
ВШ
Discuss
Друго
Guided
ДомР
Географија
Математика
Друго
Физика
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ДД-Вовед
Дипл
ВШ
Друго
СШ
Друго
Демо
ДомР
Discuss
Guided
Лаб
Физика
Географија
Друго
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ВШ
СШ
Друго
ДД-Вовед
ДомР
Друго
Лаб
Guided
Демо
Географија
Физика
Друго
Velocidade e Aceleração no Lançamento de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Друго
СШ
ВШ
Guided
ДомР
Друго
Физика
Друго
Географија
Queda Livre no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ВШ
Друго
СШ
ДомР
Guided
Друго
Друго
Физика
Географија
Математика
Lançamento Vertical de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ВШ
СШ
Друго
Друго
ДомР
Guided
Географија
Друго
Математика
Физика
Lançamento Horizontal de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ВШ
СШ
Друго
Друго
Guided
ДомР
Математика
Физика
Географија
Друго
Lançamento de Projéteis José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa ВШ
ДД-Вовед
Лаб
Демо
Guided
Физика
Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ВШ
СШ
Друго
ДомР
Guided
Математика
Географија
Физика
Lançamento Oblíquo Inicial Carlos Albuquerque СШ Демо
ДомР
Физика
Actividad - movimiento parabólico Hagi Yucra y Jessica Lorenzo ВШ ДомР Физика
HOJA DE TRABAJO Laura Muñoz ВШ Remote
Guided
Физика
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen Дипл
ДД-Нап
ДД-Вовед
СШ
ВШ
Друго
Лаб
MC
ДомР
Guided
Друго
Физика
Друго
Математика
Guia de trabajo; Movimiento de un Proyectil Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez Garcia K-5 Guided Физика
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen ДД-Вовед
ВШ
Друго
Дипл
K-5
СШ
ДД-Нап
Демо
ДомР
Remote
Лаб
Математика
Физика
Друго
Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case). Carmen Maldonado ДД-Вовед
ВШ
ДомР
Лаб
Remote
Guided
Физика
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen ВШ
СШ
ДД-Нап
ДД-Вовед
Дипл
ДомР
Лаб
Guided
Друго
Физика
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento ВШ
СШ
Guided
Лаб
Физика
CLASE GRADO 10 FISICA nicolas rivera ВШ Лаб Физика
Trabajo práctico: Tiro Parabólico MONICA CRAVERO ВШ
СШ
Лаб
Демо
Guided
Физика

Јазик Download or Run Совети
Азербеџански Сите Azerbaijani Download Run now Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Албански Сите shqip Download Run now Lëvizja e projektileve
Арапски Сите العربية Download Run now حركة المقذوفات
Баскијски Сите Euskara Download Run now Jaurtigaiaren higidura
Беларуски Сите беларускі Download Run now Рух у гравітацыйным полі
Босански Сите Bosanski Download Run now Kretanje projektila
Велшки Сите Welsh Download Run now Mudiant Tafelgryn
Виетнамски Сите Tiếng Việt Download Run now Chuyển động của đạn tử
Германски Сите Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Грузиски Сите ქართული Download Run now გასროლილი სხეული
Грчки Сите Ελληνικά Download Run now Κίνηση βλήματος
Дански Сите Dansk Download Run now Skrå kast
Ирски Сите Gaeilge Download Run now Gluaisne Theilgeáin
Италијански Сите italiano Download Run now Moto del proiettile
Јапонски Сите 日本語 Download Run now 放物運動
Кинески - Поедноставен Сите 中文 (中国) Download Run now 斜抛运动
Кинески - Традиционален Сите 中文 (台灣) Download Run now Projectile Motion_拋射運動
Корејски Сите 한국어 Download Run now 포물선 운동
Латвиски Сите Latviešu Download Run now Kustības projekcija
Литвански Сите Lietuvių Download Run now Šovinio judėjimas
Монголски Сите Монгол (Монгол) Download Run now Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Норвешки Бокмол Сите Norsk bokmål Download Run now Prosjektilbevegelse
Персиски Сите فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Полски Сите polski Download Run now Rzuty
Португалски (Бразил) Сите português (Brasil) Download Run now Movimento de Projétil Преземи совети за наставници во PDF
Романски Сите română Download Run now Mișcarea proiectilelor
Словачки Сите Slovenčina Download Run now Let strely
Словенечки Сите Slovenščina Download Run now Poševni met
Српски Сите Српски Download Run now Кретање пројектила 
Тајландски Сите ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์
Тамилски Сите Tamil Download Run now எறியத்தின் பறப்பு
Телугу Сите Telugu Download Run now ప్రక్షేపక చలనం
Турски Сите Türkçe Download Run now Mermi Hareketi
Украински Сите українська Download Run now Рух снарядів Преземи совети за наставници во PDF
Унгарски Сите magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Француски Сите français Download Run now Mouvement d'un projectile
Хебрејски Сите עברית Download Run now תנועת קליע
Холандски Сите Nederlands Download Run now Projectielbeweging
Хрватски Сите hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Шведски Сите svenska Download Run now Kastparabel
Шпански Сите español Download Run now Movimiento de un Proyectil Преземи совети за наставници во PDF
Шпански (Мексико) Сите español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil Преземи совети за наставници во PDF
Шпански (Перу) Сите español (Perú) Download Run now Movimiento de un Proyectil

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Развоен Тим Библиотеки од трети лица Благодарност до
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Mike Dubson
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js