Laboratório Virtual - Circuitos Elétricos


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Laboratório Virtual - Circuitos Elétricos
Опис Objetivo: Compreender o funcionamento dos circuito em série e paralelo e distinguir suas diferenças, vantagens e desvantagens
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Португалски (Бразил)
Клучни зборови Resistores em série e paralelo
Симулации Просто струјно коло (Батерија-Отпорник), Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја)


Автори José Ferreira
Школо / Организација Escola Estadual Dione Augusta Souza e Silva
Поставено 12.8.15
Обновено 12.8.15