Laboratório Virtual - Circuitos Elétricos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratório Virtual - Circuitos Elétricos
Mô tả Objetivo: Compreender o funcionamento dos circuito em série e paralelo e distinguir suas diferenças, vantagens e desvantagens
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Resistores em série e paralelo
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả José Ferreira
Trường / Tổ chức Escola Estadual Dione Augusta Souza e Silva
Ngày đăng ký 12/08/2015
Ngày cập nhật 12/08/2015