[tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური [tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler
აღწერილობა Tradução com modificações de "Gravity, Orbits and Kepler's Laws", autor: Rhoda Berenson.
თემა ასტრონომია, ფიზიკა
დონე უმაღლესი სკოლა
ტიპი Guided Activity
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები astronomia, gravidade, leis de kepler, orbitais
სიმულაციები ორბიტები და გრავიტაცია (HTML5), ორბიტები და გრავიტაცია


ავტორები Amanda Santos
სკოლა / ორგანიზაცია Universidade Federal de Juiz de Fora
წარდგენილია 6/2/18
განახლებულია 6/2/18