[tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक [tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler
वर्णन Tradução com modificações de "Gravity, Orbits and Kepler's Laws", autor: Rhoda Berenson.
विषय खगोलशास्त्र, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द astronomia, gravidade, leis de kepler, orbitais
सादश्य गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5), गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा


लेखक Amanda Santos
शाळा/संस्था Universidade Federal de Juiz de Fora
दाखल दिनांक 6/2/18
आद्यवत 6/2/18