[tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề [tradução] Gravidade, Orbitais e leis de Kepler
Mô tả Tradução com modificações de "Gravity, Orbits and Kepler's Laws", autor: Rhoda Berenson.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá astronomia, gravidade, leis de kepler, orbitais
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Amanda Santos
Trường / Tổ chức Universidade Federal de Juiz de Fora
Ngày đăng ký 02/06/2018
Ngày cập nhật 02/06/2018