linear momentum and collisions


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان linear momentum and collisions
شرح evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه balls، collisions، energy، linear momentum
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Alya mohamed
مدرسه / سازمان university of sharjah
ارسال شده 11/30/20
بروزرسانی شده 11/30/20