linear momentum and collisions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel linear momentum and collisions
Beskrivelse evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balls, collisions, energy, linear momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Alya mohamed
Skole / Organisasjon university of sharjah
Lastet opp 30.11.20
Oppdatert 30.11.20