linear momentum and collisions


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक linear momentum and collisions
वर्णन evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द balls, collisions, energy, linear momentum
सादश्य दे धक्का !


लेखक Alya mohamed
शाळा/संस्था university of sharjah
दाखल दिनांक 11/30/20
आद्यवत 11/30/20