linear momentum and collisions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov linear momentum and collisions
Popis evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová balls, collisions, energy, linear momentum
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) Alya mohamed
Škola / Organizácia university of sharjah
Dátum odoslania 30.11.2020
Dátum aktualizácie 30.11.2020