linear momentum and collisions


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов linear momentum and collisions
Опис evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Предмет Физика
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Домашна работа, Лабораторија
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови balls, collisions, energy, linear momentum
Симулации Судари во механиката


Автори Alya mohamed
Школо / Организација university of sharjah
Поставено 30.11.20
Обновено 30.11.20