Lab Photoelectric Effect


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Lab Photoelectric Effect
شرح AP Physics 2 - Lab Photoelectric Effect
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Photoelectric effect
شبیه سازی ها اثر فوتوالکتریک


نویسنده Luis Largo
مدرسه / سازمان Madison High School
ارسال شده 3/28/16
بروزرسانی شده 3/28/16