Lab Photoelectric Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab Photoelectric Effect
Mô tả AP Physics 2 - Lab Photoelectric Effect
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Photoelectric effect
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Luis Largo
Trường / Tổ chức Madison High School
Ngày đăng ký 28/03/2016
Ngày cập nhật 28/03/2016