Lab Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab Photoelectric Effect
Beskrivelse AP Physics 2 - Lab Photoelectric Effect
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Photoelectric effect
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Luis Largo
E-post for kontakt largol@madisonnjps.org
Skole / Organisasjon Madison High School
Lastet opp 28.03.16
Oppdatert 28.03.16