Lab Photoelectric Effect


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Lab Photoelectric Effect
Popis AP Physics 2 - Lab Photoelectric Effect
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Photoelectric effect
Simulácia Fotoelektrický jav


Autor(i) Luis Largo
Škola / Organizácia Madison High School
Dátum odoslania 28.3.2016
Dátum aktualizácie 28.3.2016