Lab Photoelectric Effect


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lab Photoelectric Effect
वर्णन AP Physics 2 - Lab Photoelectric Effect
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Photoelectric effect
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक Luis Largo
शाळा/संस्था Madison High School
दाखल दिनांक 3/28/16
आद्यवत 3/28/16