Snell's Law and the Index of Refraction


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Snell's Law and the Index of Refraction
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه refraction، total internal reflection
شبیه سازی ها شکست نور


نویسنده Daniel Nieman
مدرسه / سازمان Ursuline Academy
ارسال شده 5/22/15
بروزرسانی شده 5/22/15