Snell's Law and the Index of Refraction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Snell's Law and the Index of Refraction
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord refraction, total internal reflection
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Daniel Nieman
Skole / Organisasjon Ursuline Academy
Lastet opp 22.05.15
Oppdatert 22.05.15