Snell's Law and the Index of Refraction


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Snell's Law and the Index of Refraction
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord refraction, total internal reflection
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Daniel Nieman
Skule / Organisasjon Ursuline Academy
Lasta opp 22.05.15
Oppdatert 22.05.15