Snell's Law and the Index of Refraction


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Snell's Law and the Index of Refraction
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द refraction, total internal reflection
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Daniel Nieman
शाळा/संस्था Ursuline Academy
दाखल दिनांक 5/22/15
आद्यवत 5/22/15