Pendulum Lab COV Investigations


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Pendulum Lab COV Investigations
شرح
موضوع سایر
سطح دبستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، نمایش، پرسش های مفهومی، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه motion، pendulum، physical science، speed، variables
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ


نویسنده Alicia Ferrill
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 3/9/14
بروزرسانی شده 3/9/14