Pendulum Lab COV Investigations


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Pendulum Lab COV Investigations
Omtale
Emne Anna
Nivå Barneskule, Ungdomsskule
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord motion, pendulum, physical science, speed, variables
Simuleringar Pendulum Lab


Forfattarar Alicia Ferrill
Skule / Organisasjon Hunter College
Lasta opp 09.03.14
Oppdatert 09.03.14