Pendulum Lab COV Investigations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pendulum Lab COV Investigations
Beskrivelse
Emne Annet
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord motion, pendulum, physical science, speed, variables
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Alicia Ferrill
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 09.03.14
Oppdatert 09.03.14